2421058883 Καρτάλη 183, Βόλος katsikadamos_x@yahoo.com