2421058883 Καρτάλη 183, Βόλος katsikadamos_x@yahoo.com
hero image

 

 

1) Peak Flow.
2) Σπειρομέτρηση.
3) Αρτηριακή Πίεση.
4) Έλεγχος κορεσμού αρτηριακού αίματος με οξύμετρο.