Ειδικός παιδίατρος με
ειδικότητα στην παιδιατρική
πανεπιστημιακή
κλινική FREIBURG της
Γερμανίας καθώς και
διδακτορικό του ίδιου
πανεπιστημίου.

     Δεκαοκτάμηνη
εξειδίκευση στην εντατική
μονάδα νεογνών και
παίδων
της πανεπιστημιακής
κλινικής και ειδίκευση στην
παιδική αλλεργιολογία.
Στο ιατρείο λειτουργεί
υπερηχογράφος.